07:00 08/03/2016 - Chảy nước miếng xem nghệ nhân làm bánh gạo sốt tương ớt

Món ăn đường phố nổi tiếng xứ Hàn sẽ khiến bạn chảy nước miếng vì quá hấp dẫn.