10:00 02/09/2018 - Cách trang trí bánh đẹp mắt trên đĩa

Nhìn và làm theo cách trang trí bánh trong video để có được một bữa ăn đã ngon lại vô cùng đẹp mắt. (theo 5-Minute Crafts)