14:15 10/05/2016 - Cách nhận biết đậu phụ sạch và đậu phụ chứa thạch cao

Có thông tin nói rằng, đậu phụ còn chứa cả thạch cao, nhưng phân biệt được nó thì lại không hề đơn giản. Video này sẽ giúp bạn nhận biết được lượng thạch cao trong đậu phụ hàng ngày chúng ta sử dụng.(theo Pháp luật tp HCM)