• Sự kiện: Ngắm những ngôi nhà nhỏ nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi