Dự báo thời tiết 10 ngày tới 19/7-28/7/2015

2015-07-19 10:53
- Dự báo thời tiết 10 ngày từ 19/7 - 28/7/2015 cho các khu vực trên cả nước. Nhìn chung thời tiết có mưa và mưa rào, rải rác có dông.
Dự báo thời tiết 10 ngày (19/7-28/7/2015)
   Tây Bắc Bộ

 

Ngày 19,  ngày 20, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Đề phòng tố, lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông.

Ngày 21, ngày 22, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

Từ ngày 23 đến ngày 28, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

 

Phía Đông Bắc Bộ

 

    

Ngày 19, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3.

Ngày 20, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 21 đến ngày 23, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 24 đến ngày 28, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung ở các tỉnh vùng núi. Cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.

 

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế
            

Ngày 19,  ngày 20, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Cần đề phòng khả năng có tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ  ngày 21 đến ngày 28, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió  tây nam cấp 2, cấp 3.

 

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 19 đến ngày 28, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc từ ngày 21 có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Tây Nguyên
 

Ngày 19,  ngày 20, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung trong khoảng chiều tối và đêm. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 21 đến ngày 25, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Từ ngày 26 đến ngày 28, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

 

Nam Bộ
     

Ngày 19, ngày 20, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung trong khoảng chiều tối và đêm. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 21 đến ngày 25, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2.

Từ  ngày 26 đến ngày 28, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3

qc-epoint
loading...
qc-epoint