14:40 18/08/2018 - Nha sĩ cứu chiếc răng sâu của bạn ra sao

Bác sĩ gây tê và nạo sạch các mô răng bị tổn thương, sau đó hàn trám để bít lại. (theo Bright Side)