Ngày bình thường của một CEO

Thụy Dương 2014-12-27 16:36
- Có bao giờ bạn tự hỏi những CEO tài năng bậc nhất thế giới sẽ trải qua một ngày như thế nào?
Thụy Dương - (Việt hóa từ increase)
(Theo congluan.vn)
qc-mypoint