14 dấu hiệu chàng "say" bạn như điếu đổ

Thụy Dương 2014-12-18 06:18
- Đàn ông là giống động vật khó hiểu nhưng nếu có kiểu "bắt bài" và tinh ý một chút, bạn sẽ biết được chàng đã đổ bạn hay chưa.
Thụy Dương - (Việt hóa theo graph)
(Theo congluan.vn)
qc-mypoint