16:22 24/07/2018 - Tác hại không ngờ của điều hòa đối với sức khỏe

Điều hòa là vật dụng phổ biến cho con người trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, lạm dụng điều hòa có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Theo Heath Plus