10:13 22/06/2018 - Tóc dài tết ngay kiểu tóc chiến binh cá tính này

Tết tóc kiểu chiến binh này đem lại vẻ cá tính cho cô nàng tóc dài. (nguồn Youtube)