12:14 28/06/2018 - 3 kiểu búi tóc trong 1 nốt nhạc cho buổi sáng bận rộn

Tạo kiểu tóc búi rối hay vặn xoắn dễ dàng, không cần tới các dụng cụ hỗ trợ. (Video: Le Sassafras)