10:52 06/07/2018 - Con gái ra mà xem này, vẩy rau như Lý Tiểu Long múa côn, không rơi cọng nào

Chẳng là trong khi nhiều thanh niên học mãi vẫn không biết vẩy rau, thì anh chàng này lại có thể vừa vẩy rau vừa múa võ như Lý Tiểu Long mà rau vẫn nguyên, không rơi ra dù chỉ 1 cọng. (nguồn NEU Confesshion)