15:01 08/08/2018 - Chế độ thực dưỡng là gì mà được cộng đồng khỏe mạnh nhất thế giới áp dụng là gì?

Phương pháp thực dưỡng đã và đang được càng nhiều người áp dụng bởi khả năng chữa lành bệnh tật một cách vi diệu.(theo Thể thao văn hóa)