06:20 01/02/2017 - Một động tác duy nhất cho vòng eo lý tưởng

Nếu bạn không có thời gian mà lại muốn có một vòng eo lý tưởng thì hãy xem video và làm theo.