18:54 11/03/2017 - 7 bài tập giúp quý ông đánh bay 'bụng bia'

Các bài tập tại nhà được thiết kế giúp giảm mỡ toàn thân, đặc biệt vùng bụng, quý ông có thể tự tập ở nhà.