14:32 16/03/2017 - 6 bài tập bạn có thể tập ngay trên giường

Với 6 động tác đơn giản này bạn có thể vừa nằm giường mà vừa giảm cân hiệu quả.