06:00 23/04/2017 - 5 phút mỗi ngày cho vòng bụng phẳng lì

Thực hiện những bài tập dưới đây chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi mỗi ngày là vòng bụng của bạn đang có mỡ cũng trở nên phẳng lì.