17:00 27/03/2017 - 10 phút mỗi ngày để cải thiện vòng 3 đang xẹp lép

Dành 10 phút mỗi ngày tại nhà để tập các bài squat, lunge, squat kết hợp bật nhảy giúp vòng 3 được săn chắc, căng tròn (theo Bright Side).