10:07 19/03/2017 - Những điều nhỏ khiến bạn duyên dáng, lịch sự hơn nơi công cộng

Đừng bỏ qua những quy tắc nhỏ này nhưng nó giúp bạn trở nên duyên dáng và lịch sự hơn trước người đối diện tại nơi công cộng.