09:09 07/06/2017 - Đây là cách người ta nối mi cho bạn

Đây là toàn bộ quá trình nối mi cho mi mắt thêm dày và dài như ý muốn.