06:03 02/09/2018 - Đâu là ca sinh nở kinh dị nhất trong thế giới muôn loài

Nhiều người vẫn nghĩ quá trình vượt cạn của người phụ nữ là gian khổ nhất thế gian, nhưng trong thế giới rộng lớn vẫn có những ca sinh nở đau đớn, nguy hiểm và đáng sợ hơn nhiều. (theo Tech Insider)