06:01 12/11/2017 - Cha mẹ tự tạo trò chơi nhận biết màu sắc cho trẻ

Cha mẹ có thể tự tạo cho trẻ những đồ chơi có nhiều màu sắc để kích thích não bộ, giúp trẻ nhận thức về màu sắc tốt hơn. (theo Bright Side).