15:50 19/06/2017 - Hài hước clip bé vừa làm vỡ bát vừa khóc ầm ĩ ăn vạ

Bị bố phát hiện làm vỡ đống bát đĩa, cậu bé đã khóc ầm ĩ tỏ vẻ vô can rất đáng yêu.