13:15 03/05/2018 - Các anh chị xóm trọ trong "Phía trước là bầu trời" cùng tập team bán xe đạp

Trích đoạn này lại một lần nữa khẳng định người làm kịch bản phim "Phía trước là bầu trời" quá cao tay, bất cứ đoạn trích nào cũng đều ngồn ngộn bài học sống. Clip: Beat.