07:00 19/09/2015 - Xe 3 bánh nghiến người mấy vòng rồi bỏ chạy

Lái xe chiếc xe 3 bánh nghiến vào người đàn ông 2 vòng rồi bỏ chạy luôn.