• 15:11 18/06/2014
    Thói quen nghề nghiệp
    (Em đẹp) - Có những lúc thói quen cũng có vai trò hỗ trợ đắc lực cho những ai muốn bày tỏ những điều khó nói. Tình huống dưới đây là một minh chứng cho điều đó