• 09:00 18/06/2016
    Số 10 Phố Yên Đại Tà: Câu chuyện "bẻ cong trai thẳng" của Hàng Hàng
    Emdep.vn - So với nét lỗ mãng, bộc trực của Lương Trạch thì những hành động tinh tế, đáng yêu của Hàng Hàng đang khiến nhiều “hủ nữ” phải đổ gục chỉ sau 6 tập phim. Tuy nhiên, Lương Trạch vốn là "trai thẳng" thì liệu Hàng Hàng sẽ làm cách nào để bẻ cong chàng nhà văn này?