• 08:00 06/03/2016
    Giải mã trào lưu dưỡng da bằng nhớt ốc sên
    Emdep.vn - Từ một loại sinh vật có hại cho mùa màng, ốc sên lại được coi là thiên thần cho sắc đẹp, và bạn có thể thử nghiệm tác dụng dưỡng da bằng nhớt ốc sên ngay bây giờ.