• 12:53 06/09/2014
    Tháng 9 của 12 cung hoàng đạo
    (Em Đẹp) - Tháng 9 không phải là tháng may mắn của Xử Nữ. Trong khi đó, Bạch Dương lại có rất nhiều cơ hội thăng tiến.