12:29 16/10/2018 - Tuyệt đối không đút điện thoại vào túi quần khi đi xe

Cứ thản nhiên đút điện thoại vào túi quần chỉ cần một phút bất cẩn, tài sản của bạn sẽ mất sạch ngay trước mắt. (theo HTV)