17:34 17/09/2015 - Khi đấng mày râu trổ tài trang điểm cho bạn gái

Nhìn các cô gái trước khi trang điểm còn đẹp hơn sau khi qua tay các anh chàng này.