06:03 20/08/2018 - Mẹo làm đẹp trang phục với những đường chỉ

Clip giới thiệu một số mẹo làm đẹp trang phục với những đường chỉ. (theo 5-Minute Crafts)