15:00 14/04/2018 - Kiểu tóc tết thắt bím hai bên cực hot ở Hàn Quốc

Các bước thực hiện: ① Chia tóc làm hai ② Thắt tóc từ trên đỉnh đầu ③ Kéo nhẹ phần bím tóc ④ Dùng máy ép uốn tóc mái hình sóng ⑤ Chỉnh tóc lại cho đẹp và hoàn thành Theo C Channel.