10:55 29/09/2015 - Không thể nhịn cười với em bé tập thể dục trên nôi

Em bé này đáng yêu quá đi thôi!