13:40 27/06/2018 - Chồng bỏ nhà theo gái – 4 năm qua mẹ chồng xắn tay giúp con dâu nuôi cháu

Câu chuyện lấy nước mắt của rất nhiều người về chuyện mẹ chồng - nàng dâu khi người chồng bỏ nhà theo gái. (nguồn MVC)