14:13 12/07/2018 - Cười rớt hàm với cậu bé mũm mĩm sợ xanh mặt khi nghe tiếng...Google

"Chị" Google có thể khiến các thanh niên cười nghiêng ngả dừng nhưng với cậu bé này, "chị" Google đã làm rất tròn vai... "bà Kẹ". (nguồn Youtube)