14:51 22/08/2018 - Quy tắc bàn tay kiểm tra độ chín thịt bò vừa nhanh vừa dễ

Độ 'lên gân' của cơ bàn tay được chứng minh là có độ cứng mềm tương đương với độ chín của thịt bò bít tết. (theo 5 Minute Crafts)