08:39 11/09/2018 - Người lớn đang quên dần cách kết bạn

Đã bao lâu rồi bạn chưa kết bạn mới ngoài đời thực? (nguồn Facebook)