08:02 10/09/2018 - Nghe cô ấy kéo đàn bằng cánh tay kim loại bạn nghĩ gì?

Không gì có thể cản nổi đam mê, và đây là một minh chứng sống cho câu nói đó. (nguồn Facebook)