14:53 19/05/2017 - Làm thế nào để không chết oan vì nhầm đột quỵ với trúng gió
Bỗng dưng chóng mặt, buồn nôn, nôn… không kèm rối loạn vận động, ngôn ngữ hay liệt, thường là biểu hiện của trúng gió hơn đột quỵ