13:49 19/04/2017 - Chiếc váy của cô gái thay đổi màu sắc kinh ngạc khi tác giả cho thứ này vào

Mới đầu, chiếc váy vô cùng đơn điệu, chưa có màu sắc gì nhưng sau khi tác giả đổ nước vào bức tranh, chiếc váy của cô gái trở nên vô cùng rực rỡ.