14:03 09/08/2018 - Chiếc khăn đan tay dài 29 km ở Nam Phi

Brandon Marshall ở Anh được gọi là thiếu niên 16 tuổi cao nhất thế giới với chiều cao 2,24 mét. (theo VNE)