06:30 18/07/2017 - Bố khéo tay buộc tóc na tra cho con gái

Ông bố khéo tay này có thể tự buộc kiểu tóc na tra xinh xắn cho con gái.