14:00 05/08/2018 - 9 dấu hiệu bất thường của cơ thể bạn không nên phớt lờ

Muốn trộm đồ, lúc nào cũng thấy lạnh kể cả vào mùa hè hay lông mày bị mỏng đi là những thay đổi bất thường ở cơ thể cảnh báo một số vấn đề sức khỏe bạn có thể mắc phải. (Theo Bright Side)