06:00 07/03/2017 - Thon gọn bắp chân với 1 động tác duy nhất
Động tác này sẽ giúp săn chắc cơ mông, đùi và thon gọn bắp chân.(nguồn WSS Beauty)