06:00 06/03/2017 - Tập động tác này mỗi ngày cho eo thon, tay gọn

Chăm chỉ tập động tác đơn giản này vòng eo 56 sẽ không chỉ là mơ ước.