06:00 03/01/2017 - Eo thon gọn với động tác nằm thở duy nhất

Tập 3-5 lần bài tập thở 20 giây mỗi ngày giúp bạn nhanh chóng sở hữu vòng eo thon gọn. (theo BrightSide)