06:25 28/05/2017 - Cardio kết hợp nhảy dây đốt mỡ siêu hiệu quả

Nếu đã quá chán những động tác cardio trong phòng tập hoặc ngoài công viên, bạn hãy kết hợp nhảy dây để tăng hiệu quả.