• 14:00 09/06/2017
    Yêu sâu đậm một người là thế nào?...
    Emdep.vn - Có lần em đọc được đâu đó trên mạng câu hỏi "Thế nào là sâu đậm anh có biết không?". Có người trả lời rằng "Sâu đậm là khi anh bảo chúng ta nên dừng lại nhưng em ngoan cố không nghe lời...".