• Trang chủ»
  • y tuong trong cong viec - Báo Em Đẹp
  • 07:00 08/07/2015
    Làm sao để có ý tưởng?
    Emdep.vn - Một đoạn hay dịch từ quyển “How To Get Ideas - Một nửa của 13 là 8” Của Jack Foster, tác giả Lê Trường muốn chia sẻ với những người làm sáng tạo.